Investitii în echipamente
  Despre proiect

Denumire proiect: Diversificarea și dezvoltarea serviciilor topografice în cadrul SBM TRUSTCAD SRL, prin investiții în echipamente performante.

Beneficiarul a constituit echipa de coordonare și monitorizare a proiectului, manager de proiect fiind numit dl. CRISTEA Bogdan.

– S-au încheiat toate contractele prevăzute în Planul de achiziții iar Implementarea proiectului s-a făcut în conformitate cu contractul de finanţare.
– S-a avut în vedere ca utilizarea efectivă a finanţării nerambursabile să corespundă obiectivului general al proiectului, aşa cum este definit acesta în Cererea de finanţare.
– Corelarea intre Progresul fizic raportat si Raportul de progres al eneficiarului.
– Finalizarea proiectului în perioada de timp preconizată.

Prin achiziția de noi echipamente s-au urmărit dezvoltarea de noi servicii, precum realizarea releveului unităților individuale în model 3D, elaborarea ortofotoplanurilor topografice precum și trasarea axelor construcțiilor cu precizii ridicate.

De asemenea s-a creat un nou loc de muncă în anul de implementare a proiectului și asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate.